Compound Details

 Compound-ID 28314
 Common Name 10'-apo-beta-Carotenal
 InChI InChI=1S/C27H36O/c1-22(12-7-8-13-23(2)16-11-21-28)14-9-15-24(3)18-19-26-25(4)17-10-20-27(26,5)6/h7-9,11-16,18-19,21H,10,17,20H2,1-6H3/b8-7+,14-9+,16-11+,19-18+,22-12+,23-13+,24-15+


View all entries for compound: 10'-apo-beta-Carotenal
© HITS gGmbH