Compound Details

 Compound-ID 24799
 Common Name 7-Amino-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
 InChI InChI=1S/C13H13N3O3S/c14-9-11(17)16-10(13(18)19)8(7-20-12(9)16)6-15-4-2-1-3-5-15/h1-5,9,12H,6-7,14H2


View all entries for compound: 7-Amino-8-oxo-3-(pyridin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
© HITS gGmbH